YAKUDO członkiem Śląskiego Klastra ICT

YAKUDO członkiem Śląskiego Klastra ICT

Mamy ogromną przyjemność ogłosić, iż firma YAKUDO została członkiem Śląskiego Klastru ICT. Jest to dowód na to, że wdrażamy najnowocześniejszą technologię, która wspiera biznes w wielu wiodących branżach, tj. branża spożywcza, w szczególności zakłady przetwórstwa mięsnego, drobiarskiego, rybnego czy garmażeryjnego. Dowiedz się więcej!

Co to jest Śląski Klaster ICT?

Śląski Klaster ICT jest jedną z niezależnych inicjatyw wspierających rozwój e-usług w administracji, biznesie i ochronie zdrowia oraz komercjalizację wyników prac B+R. Śląski Klaster ICT specjalizuje się także w zagadnieniach związanych z ciągłością działania i bezpieczeństwem informacji. Liczymy na owocną współpracę oraz na poszerzenie nowych horyzontów i możliwości rozwoju najnowocześniejszych technologii dla branży spożywczej i przemysłowej.

Korzyści uczestnictwa w Śląskim Klastrze ICT.

Jedną z największych korzyści takiej współpracy jest łatwość współpracy między uczestnikami. Takim przykładem mogą stanowić interdyscyplinarne projekty rozwojowe. Współpraca z jednostkami naukowymi daje możliwość inicjowania projektów badawczo-rozwojowych w obszarach największego zainteresowania przedsiębiorstw, czyli możliwość generowania i zdobywania wiedzy w najbardziej nowoczesnych i zaawansowanych dziedzinach ICT. Uproszczony transfer technologii z sektora nauki do firm umożliwia szybką komercjalizację wyników badań i wprowadzenie nowych produktów i usług na rynek. Efekty już wkrótce!