Legalizacja wag

Legalizacja wag

Legalizacja to usługa obejmująca sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania. Wagi muszą zostać poddane procesowi oceny zgodności (wynika to dyrektyw Unijnych). Proces oceny zgodności w przypadku wag (m.in. przeznaczonych obsługi sprzedaży) jest prowadzony pod nadzorem Jednostki Notyfikowanej, która swoim udziałem potwierdza, że każda wyprodukowana waga będzie poprawnie ważyć. Zapraszamy do skorzystania z usług legalizacji wag przez firmę Yakudo!