Automatyczne linie ważąco-etykietujące

Wysokowydajne urządzenia ważąco-etykietujące, umożliwiające precyzyjny wydruk oraz aplikację etykiet na produktach pakowanych.

Grupy produktów