Sprawdz status zgłoszenia serwisowego

Podaj numer seryjny urządzenia by sprawdzić status jego naprawy.