Projekty dofinansowane z funduszy europejskich


Yakudo Plus sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pod tytułem „Prace badawczo-rozwojowe i wdrożenie rozproszonego systemu nowej generacji do realizacji procesów produkcyjnych zakładów przetwórstwa spożywczego pozwalającego na wirtualizację stanowisk roboczych”.

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. - 30.06.2021 r.

Wydatki kwalifikowane: 1 785 015,35 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 058 769,98 zł