Projekty dofinansowane z funduszy europejskich


Yakudo Plus sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: „Prace badawczo-rozwojowe i wdrożenie rozproszonego systemu nowej generacji do realizacji procesów produkcyjnych zakładów przetwórstwa spożywczego pozwalającego na wirtualizację stanowisk roboczych”.

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. - 30.06.2021 r.

Wydatki kwalifikowane: 1 785 015,35 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 058 769,98 zł


Yakudo Plus sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR):

Tytuł projektu: DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 r. - 31.10.2020 r.

Wydatki kwalifikowane: 210 660,54 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 210 660,54 zł