Projekty dofinansowane z funduszy europejskich


Yakudo Plus sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Tytuł projektu: „Prace badawczo-rozwojowe nad utworzeniem inteligentnej platformy analitycznej do wspierania procesów znakowania żywności w zakładach przetwórstwa spożywczego”.

Cel projektu: Wprowadzenie do oferty nowego produktu. Efekty projektu: Bezpośrednim celem realizacji projektu jest wzrost innowacyjności, zarówno w odniesieniu do samego przedsiębiorstwa, jak i całej gospodarki krajowej.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. - 31.12.2023 r.

Wartość całkowita: 2 482 137,07 zł

Wydatki kwalifikowane: 2 464 105,07 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 471 708,56 zł


Yakudo Plus sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR):

Tytuł projektu: Dotacja na Kapitał Obrotowy

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 r. - 31.10.2020 r.

Wydatki kwalifikowane: 210 660,54 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 210 660,54 zł


Yakudo Plus sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Tytuł projektu: „Prace badawczo-rozwojowe i wdrożenie rozproszonego systemu nowej generacji do realizacji procesów produkcyjnych zakładów przetwórstwa spożywczego pozwalającego na wirtualizację stanowisk roboczych”.

Cel projektu: Wprowadzenie do oferty nowego produktu. Efekty projektu: Bezpośrednim celem realizacji projektu jest wzrost innowacyjności, zarówno w odniesieniu do samego przedsiębiorstwa, jak i całej gospodarki krajowej.

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. - 30.06.2021 r.

Wartość całkowita: 1 720 028,95 zł

Wydatki kwalifikowane: 1 675 015,35 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 981 769,98 zł