Regulamin i polityka prywatności

§ 1 Użyte określenia

 1. Strona - witryna internetowa dostępna w domenie internetowej yakudo.eu oraz jej subdomenach.

 2. Właściciel - firma YAKUDO PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach-Zdrój przy ul. Spokojnej 76 (43-230 Goczałkowice-Zdrój), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000084973, posiadająca NIP 634-21-49-814, Regon 273560664 oraz kapitał zakładowy wynoszący 600 000,00 zł.

 3. Użytkownik - osoba odwiedzająca Stronę.

 4. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak: nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, adres IP.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Operatorem Strony internetowej dostępnej w domenie internetowej yakudo.eu oraz jej subdomenach jest firma YAKUDO PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach-Zdrój przy ul. Spokojnej 76 (43-230 Goczałkowice-Zdrój), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000084973, posiadająca NIP 634-21-49-814, Regon 273560664 oraz kapitał zakładowy wynoszący 600 000, zł, zwana dalej Właścicielem.

 2. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację jej regulaminu.

 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony tylko w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Właściciela.

 4. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika pkt. 3 Właściciel ma prawo podjąć wszelkich działań prowadzących do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

 5. Właściciel zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.

§ 3 Własność intelektualna

 1. Zawartość Strony, w tym jej teksty, dokumenty, obrazki, grafiki, zdjęcia, filmy lub inne treści multimedialne, programy do pobrania, znaki towarowe i bazy danych chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim.

 2. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz Właściciela lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym na rzecz Właściciela.

 3. Zawartość Strony nie może być powielana lub rozpowszechniana bez zgody Właściciela w jakiejkolwiek formie, włączając w to kopiowanie, drukowanie, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD czy udostępnianie w internecie.

 4. Poprzez korzystanie z zawartości Strony Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do jej zawartości.

 5. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

§ 4 Treść strony

 1. Treść strony ma charakter ogólnej informacji o Właścicielu i jego produktach i nie zmierza do zawarcia, rozwiązania lub zmiany jakichkolwiek stosunków prawnych, w szczególności nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

 2. Właściciel dołoży wszelkich starań by treść Strony była jak najbardziej aktualna i wolna od błędów, jednak nie jest w stanie tego zagwarantować.

 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej strony internetowej lub treści na niej zawartej.

 4. Strona może zawierać odnośniki (linki) do innych stron internetowych, niezależnych od Właściciela, w szczególności posiadających odrębne regulaminy i polityki dotyczące prywatności. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści, rozwiązania, regulaminy i ochronę prywatności na innych stronach WWW.

§ 5 Polityka prywatności

W celu zapewniania jak najlepszej ochrony danych osobowych, które są gromadzone przez naszą spółkę wdrożyliśmy przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Celem niniejszej polityki prywatności jest wyjaśnienie zasad oraz zakresu przetwarzania przez nas Państwa danych oraz jakie prawa w związku z tym przysługują.

Strona gromadzi informacje o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujące sposoby:

 • Poprzez zapisywanie dobrowolnie wprowadzonych w formularzach informacji.

 • Poprzez zapisywanie w przeglądarce Użytkownika plików cookie (tzw. "ciasteczek"), zarówno przez Właściciela jak i jego partnerów.

 • Poprzez usługę służącą do zbierania statystyk ruchu i źródeł ruchu na stronie internetowej Google Analytics, zgodnie z regulaminem tej usługi.

 • Poprzez logi serwera www (logi systemowe), mogących zawierać informacje takie jak: czas nadejścia połączenia, czas odpowiedzi, informacje o ew. błędach jakie wystąpiły przy generowaniu strony, informacje o adresie IP z którego przyszło zapytanie, informacje o przeglądarce internetowej użytkownika, informacje o adresie URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw. referer link) jeżeli Strona została otwarta przez kliknięcie w odnośnik na innej stronie.

 1. Dane zbierane poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji obsługi zgłoszeń wynikających z funkcji danego formularza i nie będą udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Użytkownika.

 2. Dane zbierane poprzez Google Analytics oraz przez logi serwera WWW przetwarzane będą wyłącznie w celu administrowania Stroną, poprawy jakości Strony oraz do celów statystycznych.

 3. Zebrane przez Właściciela dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 4. Zebrane dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej mogą zostać udostępnione wyłączenie za zgodą tej osoby.

 5. Kontakt Użytkownika z Właścicielem może mieć formę bezpośrednią (telefoniczną) lub pośrednią poprzez wejście na stronę internetową Właściciela w celu zaznajomienia się z informacją odnośnie działalności Właściciela, oferowanych produktów, rozwiązań, programów i usług bez konieczności podawania swoich danych osobowych.

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Yakudo Plus Sp. z o.o z siedzibą w Goczałkowicach-Zdrój przy ul. Spokojnej 76 (43-230 Goczałkowice-Zdrój).

 2. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz zasad prywatności należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez wysłanie poczty na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Yakudo Plus Sp. z o.o., ul. Spokojna 76, 43-230 Goczałkowice-Zdrój; e-mail: iodo@yakudo.eu lub telefonicznie pod nr. 032 218 69 10 wew. 33

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zawartej umowy, w tym do realizacji działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód. Zapewnienia realizacji komunikacji lub dostarczenia usług zgłaszanych pocztą e-mail, za pośrednictwem strony internetowej lub telefonicznie.

 4. Yakudo Plus Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana (np. dane podane na formularzach), a także pozyskane z innych źródeł zgodnie z prawem oraz na podstawie umów z partnerami.

 5. W zależności od łączących Panią/Pana relacji z Yakudo Plus Sp. z o.o., Spółka może przetwarzać w szczególności następujące dane:

• dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania),

• dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny),

• dane identyfikacyjne (np. NIP),

• dane socjodemograficzne (np. forma zatrudnienia),

• dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów),

• dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Panią/Panem komunikacji),

• dane dostępne publicznie lub pozyskane od podmiotów trzecich (np. dane pozyskane z CEIDG, BIK),

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, instytucji lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest niezbędne do wykonania określonej czynności. Yakudo Plus Sp. z o.o. może również powierzać dane innym podmiotom, które wspierają działalność spółki, np. obsługa prawna, ubezpieczeniowa, dostawcy przesyłek kurierskich, dostawcy IT itp.

 2. Zgodnie z Artykułem 15 Rozporządzenia przysługują Pani/Panu następujące prawa:

• przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;

• jeśli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Yakudo Plus Sp. z o.o. są niezgodne z rzeczywistością, ma Pani/Pan prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,

• ma Pani/Pan prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,

• ma Pani/Pan prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

• ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Yakudo Plus Sp. z o.o.,

• w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę może Pani/Pan wycofać w siedzibie Yakudo Plus Sp. z o.o., przez telefon, poprzez email na adres iodo@yakudo.eu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.

 1. W przypadku zawarcia umowy, założenia panelu klienta, wysłania zgłoszenia serwisowego, wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji.

 2. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 3. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Yakudo Plus Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§ 7 Wykorzystanie plików Cookies

 1. Pliki Cookie (tzw. „Ciasteczka”) to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika. Służą one do przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii podejmowanych przez niego działań.

 2. Pliki cookies zapisywane w urządzeniu Użytkownika Strony mogą być wykorzystywane zarówno przez Właściciela strony jak również przez współpracujących z nim reklamodawców oraz partnerów.

 3. Pliki Cookie są wykorzystywane w celu:

 • Identyfikowania Użytkownika i utrzymania jego sesji po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi logować się używając nazwy użytkownika i hasła ponownie odwiedzając Stronę.

 • Optymalizacji korzystania z Serwisu.

 • Tworzenia statystyk oglądalności i analizy ruchu na Stronie.

Użytkownik może w dowolnym momencie wyrazić lub cofnąć zgodę na umieszczanie na jego komputerze plików Cookie za pomocą zmiany ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Właściciel udostępnia niniejszy regulamin w sposób umożliwiający się z jego zapoznaniem przez wszystkich Użytkowników.

 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego.