Inwestujemy w ekologię w Yakudo Plus

Inwestujemy w ekologię w Yakudo Plus

Minimalizacja oddziaływania firmy na środowisko to jedno z priorytetowych działań proekologicznych Yakudo, które naszym zdaniem powinno wpisywać się w społeczną odpowiedzialność każdego biznesu. Czujemy się odpowiedzialni za nasze środowisko, jednocześnie dążymy do prowadzenia biznesu w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dlatego zrobiliśmy kolejny krok na naszej ekologicznej drodze, montując panele fotowoltaiczne na terenie siedziby Yakudo Plus. Rozwiązanie pozwoli nam w znacznym stopniu zaspokoić nasze potrzeby na energię elektryczną.

Globalny kryzys klimatyczny obliguje każdego z nas do podejmowania nowych wyzwań związanych z minimalizacją negatywnych skutków dla środowiska naturalnego. Wszelkie decyzje podjęte dzisiaj będą miały znaczący wpływ na naszą przyszłość i przyszłość kolejnych pokoleń. Jesteśmy częścią społeczeństwa, w którym jako zespół Yakudo funkcjonujemy i w jego imieniu chcemy aktywnie podjąć walkę o naszą planetę. Od zawsze ludzie stanowią najważniejszą wartość dla firmy Yakudo Plus i są największym potencjałem naszej firmy, dlatego też mamy na uwadze ich przyszłość i przyszłość naszego środowiska.

Oprócz szeregu działań proekologicznych, kładziemy również nacisk na dostarczanie ekologicznych rozwiązań dla naszych Klientów, które również wspierają ich cele proekologiczne. Nieustannie rozwijamy naszą ofertę o nowe, ekologiczne urządzenia, które są energooszczędne, wykorzystują ekologiczne materiały eksploatacyjne i są niskoemisyjne.

Kliknij, aby zobaczyć film!