Ruchomy sprzedawca

Nasz dostawca - Teraoka Seiko Co., Ltd. (DIGI) – producent urządzeń ważących i etykietujących, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, zmodyfikował część elektroniczną wag sklepowych serii DIGI SM-100/100+ oraz SM-5100, umożliwiając tym samym dodawanie i korzystanie z nowych funkcji.

Specjaliści z Yakudo Plus, korzystając z własnego doświadczenia w budowaniu systemów znakowania towarów (m.in. za pomocą kodów 2D), opracowali nowatorskie rozwiązanie bazujące na systemie „Ruchomego sprzedawcy”. System ten powstał z myślą o obsłudze konkretnego klienta przez jednego sprzedawcę, przy użyciu kilku wag.

Zadaniem sprzedawcy jest dodawanie kolejnych ważeń do pamięci wag, za pomocą zaprogramowanego w nich klawisza szybkiego dostępu. Obsługa klienta kończy się wydrukowaniem kodu 2D, w którym zawarte są wszystkie kody EAN13 wybranych produktów. Po zeskanowaniu zbiorczego kodu 2D, lista zważonych towarów zostaje automatycznie przesłana do systemu/urządzenia kasowego. Drukowanie kodów odbywać się może na etykietach lub na ciągłym papierze termicznym.

„Ruchomy sprzedawca” może być wykorzystywany w dwóch wariantach:

Wariant 1: Wydruk na ciągłym papierze termicznym paragonu zawierającego podstawowe informacje o produktach (nazwa, cena, masa, należność oraz kod PLU) oraz podsumowanie należności wraz z kodem 2D.

Wariant 2: W przypadku potrzeby jednoznacznego znakowania towarów (nazwa, skład, alergeny, itd.) możliwe jest oklejanie towarów w sposób indywidualny za pomocą etykiety samoprzylepnej. Etykiety te, drukowane są podczas ważeniu konkretnego produktu. Przy wykorzystaniu tego wariantu, informacje o wybranych przez klienta produktach, są zapisywane w pamięci wagi, dzięki czemu transakcję zakupu operator może skończyć na dowolnej wadze drukując zbiorczy kod 2D wraz z informacjami np. o masie całkowitej oraz ilości zważonych produktów.

Zaletą wykorzystania wariantu 2 jest to, że dzięki drukowaniu i naklejaniu etykiet szczegółowych na produkty, mamy pewność, że towar będzie prawidłowo oznakowany. Dodatkowo, w przypadku rezygnacji z zakupu jednego z produktów, towar będzie łatwo i jednoznacznie identyfikowalny, zarówno dla klienta, jak i obsługi sklepu.

Korzyścią płynącą z zainstalowania "Ruchomego sprzedawcy" jest przyspieszenie obsługi Klienta oraz skrócenie kolejek przy kasie.

Zapraszamy do zapoznanie się z materiałem video, w którym na przykładzie przedstawiamy zalety i sposób działania „Ruchomego sprzedawcy”!