X-RAY Detectors

Anritsu is a global manufacturer of the most accurate and reliable x-ray inspection systems that provide exceptional detection and product integrity checks. Discover our X-ray machines with the latest contamination detection technology. X-RAY Anritsu scanners are the best device for deficiency and completeness checks to ensure the safety of end consumers. Learn more about Anritsu's X-RAY Scanners.

The devices generating ionizing radiation offered and used by YAKUDO Plus Sp. Z o.o. do not pose a radiation hazard to employees, bystanders or the environment under operating conditions in accordance with the operating instructions supplied with each installed device. They also do not irradiate the products that are controlled with these devices to a greater degree than the impact of natural background radiation. The activity performed does not involve any release of radioactive substances into the environment.

Urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące oferowane i stosowane w firmie YAKUDO Plus Sp. z o.o. nie stanowią zagrożenia radiacyjnego dla pracowników, osób postronnych ani środowiska w warunkach eksploatacji zgodnej z instrukcją obsługi dostarczaną do każdego instalowanego urządzenia. Nie powodują też naświetlenia produktów, które są kontrolowane tymi urządzeniami w stopniu większym niż wpływ promieniowania tła naturalnego. Wykonywana działalność nie wiąże się z żadnymi uwolnieniami substancji promieniotwórczych do środowiska.

Groups of products

Zobacz również