Knowledge Database

Wagi: Najczęściej zadawane pytania

dotyczące wag elektronicznych.

Legalizacja wag

Informacje dotyczące obowiązku legalizacji wag.

Etykietowanie

Informacje dotyczące etykietowania produktów.

Kody kreskowe

Informacje dotyczące najczęściej używanych w handlu kodów kreskowych.

Ważenie

Pytania dotyczące ważenia przy użyciu wag elektronicznych.

Komunikacja

Informacje na temat możliwości połączenia wagi z innymi urządzeniami.

Oprogramowanie Yakudo

Zagadnienia dotyczące oprogramowania tworzonego przez firmę Yakudo.

Most popular questions