Darfresh® On Tray

DARFRESH® ON TRAY (dostępny w urządzeniach typu traysealer) docina folię dokładnie na wymiar tacki. Dzięki takiemu rozwiązaniu kompletnie wyeliminowano powstawanie tzw. ścinków folii, co pozwoliło na zmniejszenie zużycia folii nawet o 40%.

Opatentowane wspólnie z firmą SEALED AIR CRYOVAC rozwiązanie, które oprócz zalet czysto estetycznych pakowanego produktu zapewnia zwiększenie wydajności linii w porównaniu do standardowej technologii SKIN nawet o 45%. Efekt taki uzyskano poprzez połączenie specjalnie zaprojektowanej tacki z unikalnym systemem odciągania próżni.

Dodatkowo DARFRESH® ON TRAY wykorzystuje tzw. system „wasteless”, czyli docięcie folii dokładnie na wymiar tacki. Dzięki takiemu rozwiązaniu kompletnie wyeliminowano powstawanie tzw. ścinków folii co pozwoliło na zmniejszenie zużycia folii nawet o 40%.

Dostępne w produktach