Waga kalkulacyjna DIGI DS-700E

Kalkulacyjna waga elektroniczna wyposażona w dwustronne wyświetlacze LCD, zasilana sieciowo lub akumulatorowo. Przeznaczona do małych placówek handlowych oraz na targowiska.

Parametry techniczne
Model DIGI DS-700E
Zakres i dokładność ważenia: 6/15kg, e=2/5g
Wyświetlacz: masa: 5 cyfr
Źródło zasilania i pobór mocy: AC 230V; 50/60Hz; 18W
lub
6V DC (akumulator 5Ah); 3W
Temperatura pracy: -10oC do 40oC
Wilgotność: 15 - 85% RH (nie skondensowana)
Wymiary wagi: 300(S)x330(G)x125(W) mm (DS-700EB RS)
300(S)x330(G)x465(W) mm (DS-700EP RS)
Rozmiar szalki: 293x200 mm
Opcje: akumulator