Protusion MAP

Pakowanie produktów o nieregularnych kształtach przy użyciu foli termokurczliwej.

  • Technologia umożliwiająca pakowanie produktów o nieregularnych kształtach.

  • Bezpieczna technologia materiałowa z użyciem folii termokurczliwej.

  • Wyeksponowanie produktu, dzięki doskonałej widoczności.