Protusion MAP

Pakowanie produktów o nieregularnych kształtach przy użyciu foli termokurczliwej.

Technologi umożliwiająca pakowania produktów o nieregularnych kształtach.

Bezpieczna technologia materiałowa z użyciem foli termokurczliwej.

Wyeksponowanie produktu, dzięki doskonałej widoczności.