ETIform (eti) - wersja jednostanowiskowa

_FUNKCJONALNOŚĆ:
Opis funkcjonalności oprogramowania YAKUDO ETIform._

Struktura programu YAKUDO ETIform

 • edytor - służy do wprowadzania informacji do baz danych,
 • terminal - aplikacja pracująca na konsoli, bezpośrednio odpowiedzialna za ważenie i drukowanie
 • możliwość pracy na pojedynczym stanowisku jak i zbudowania wielostanowiskowego systemu,
 • praca w trybie online jak również w trybie offline dzięki narzędziom synchronizacji baz danych,
 • wybór kontrahenta dla ważonych towarów pozwala zebrać informacje na temat sprzedaży dla danego kontrahenta,
 • przyporządkowanie informacji o towarach do kontrahenta.

Towary

 • przyporządkowanie opisu i ceny na etapie umieszczania towaru w serii PLU, co umożliwia dostosowywanie tych danych do kontrahenta przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowej listy towarów produkowanych w zakładzie,
 • podział na towary sztukowe i ważone,
 • informacja o pochodzeniu surowca.

Etykiety

 • możliwość umieszczania dowolnej ilości elementów na etykiecie,
 • teksty dynamicznie uzupełniane lub stałe, jedno i wieloliniowe,
 • obsługa wszystkich czcionek systemu Windows,
 • rozbudowany graficzny edytor formatów,
 • swobodne przemieszczanie jednego lub kilku składników etykiety,
 • obracanie elementów etykiety,
 • podgląd przeddruku,
 • wyrównywanie położenia grupy elementów,
 • ustalanie zakotwiczenia dynamicznego elementu,
 • elementy graficzne: bitmapy, prostokąty, linie, elipsy,
 • reguły drukowania elementów,
 • kody kreskowe (maksymalnie 6 różnych kodów na etykiecie).

Kody kreskowe

 • EAN13, EAN8, 128B, EAN128 (norma GS1),
 • definiowanie struktur kodów kreskowych,
 • obliczanie sum kontrolnych,
 • identyfikatory zastosowań (EAN128).

Drukowanie

 • obsługa drukarek zainstalowanych w systemie,
 • bezpośrednia komunikacja z drukarką TVP-3000,
 • możliwość odwracania wydruku,
 • podgląd etykiety podczas drukowania,
 • drukowanie w trybach manual i prepack,
 • etykiety sumaryczne.

Ważenie

 • zapis operacji ważenia i etykietowania w bazie danych,
 • możliwość wycofania operacji ważenia,
 • tara z ręki lub definiowana.

Terminal

 • duże przyciski ułatwiające pracę z ekranem dotykowym,
 • współpraca z klawiaturą boczną konsoli DI-760,
 • prosta i intuicyjna obsługa,
 • dostęp przez logowanie,
 • dostosowywanie ekranu ważenia/drukowania do rodzaju towaru.

Użytkownicy

 • użytkownicy podzieleni na grupy o różnych uprawnieniach,
 • dwufazowe uwierzytelnianie użytkowników: z wykorzystaniem nazwy użytkownika i poufnego hasła

Bezpieczeństwo

 • wbudowane narzędzie do tworzenia kopii baz danych,
 • wbudowane narzędzie do odtwarzania z kopii baz danych,
 • kontrola dostępu.

Import

 • import danych o kontrahentach z MS Excel (CVS),
 • import danych o asortymencie z programu Balance.

Raporty

 • okresowe,
 • z sesji logowania,
 • dla danego kontrahenta,
 • wykresy,
 • statystyki,
 • możliwość wykonania dodatkowego raportu na życzenie klienta.

Oceń ten produkt

Powiedz nam dlaczego?

Dziękujemy za opinię