Co to jest zakres ważenia?

Zakres ważenia jest to przedział pomiędzy obciążeniem minimalnym i maksymalnym wagi, w którym błąd pomiaru wagi jest mniejszy bądź równy od dopuszczalnej wartości.

Minimum wynika ze wzoru 20 * e, gdzie e to działka elementarna.

Zobacz również