Pakowanie w atmosferze modyfikowanej (MAP)

MAP – Modified Atmosphere Packaging, czyli pakowanie produktów w modyfikowanej atmosferze, oznacza, najprościej mówiąc, zastąpienie powietrza wypełniającego opakowanie specjalną mieszaniną gazów.

Pakowanie żywności w zmodyfikowanej atmosferze gazowej polega na zmianie składu atmosfery (lub zastąpieniu próżni) wokół produktu odpowiednio dobraną mieszaniną gazową. Skład mieszaniny jest określany indywidualnie dla każdego produktu, uwzględniając jego właściwości, skład oraz sposób obróbki. Technologia MAP jest metodą utrwalania żywności zapewniającą wydłużony termin przydatności do spożycia, umożliwia oferowanie produktów spożywczych w postaci świeżej (często schłodzonych).

Urządzenia typu traysealer firmy G.Mondini oferują możliwość pakowania w technlogii MAP zarówno z wykorzystaniem zewnętrznego jak i wewnętrznego cięcia folii.

Dostępne w produktach