Program do odczytu raportu transakcji dla wag serii SM (TCP/IP)

Program do odczytu raportu transakcji dla wag serii SM (TCP/IP)

Pliki:

TransRep.exe

yaptcp.dll

TransRep.ini

Działanie:

Program odczytuje plik z wagi i zapisuje dane w pliku ReportXXX.csv gdzie XXX - numer wagi. Dane są przedzielone znakiem ";".

Wymagania:

Spec 228 - 1

Przyporządkowanie PLU do działów i grup (wysłanie z Balance)! lub zaprogramować ręcznie w wadze działy (nie trzeba podawać nazw działów), do których odwołują się PLU (zazwyczaj wystarcza zaprogramować od 1 do 10).

Konfiguracja:

Numery wag i odpowiadające im adresy IP są umieszczone w pliku TransRep.ini

Użycie:

  • Odczyt raportu z wagi "1" - E:\TransReport\TransRep.exe R 1

  • Kasowanie raportu z wagi "1" - E:\TransReport\TransRep.exe D 1

Kody błędów:

Kod błędu zapisywany jest w pliku Error.txt

00 - poprawne zakończenie operacji

01 - błąd zapisu dla pliku CSV

E0 - błąd kasowania danych w wadze

E1 - błąd odczytu danych z wagi

FE - błąd komunikacji z wagą

Oceń ten produkt

Powiedz nam dlaczego?

Dziękujemy za opinię