Modułowe stanowisko ważąco-etykietujące KOYA15R SLIM

Modułowe stanowisko ważąco-etykietujące pozwalające w sposób elastyczny dopasować konfigurację do wymogów dowolnego zakładu produkcyjnego.

Konstrukcja główna z wagą platformową.

Konstrukcja główna z wagę rolkową.

Konstrukcja główna z szafką na drukarkę umieszczoną pod terminalem PC + lewa dostawka z wagą platformową

Konstrukcja główna z szafką na drukarkę umieszczoną pod terminalem PC + prawa dostawka z wagą platformową

Konstrukcja główna z szafką na drukarkę umieszczoną pod terminalem PC + lewa dostawka z wagą rolkową

Konstrukcja główna z wagą rolkową umieszczoną pod terminalem PC + lewa dostawka z szafką na drukarkę

Konstrukcja główna z wagą platformową umieszczoną pod terminalem PC + lewa dostawka z szafką na drukarkę

Konstrukcja główna z wagą platformową umieszczoną pod terminalem PC + prawa dostawka z szafką na drukarkę

Konstrukcja główna z szafką na drukarkę umieszczoną pod terminalem PC + lewa dostawka z wagą rolkową + prawa dostawka z wagą platformową