Rodzaje kodów kreskowych

Kody kreskowe, zwane inaczej kodami paskowymi to sposób graficznej reprezentacji danych za pomocą kombinacji pasków (kresek) różnej grubości. Taka forma zapisu danych umożliwia ich łatwy odczyt przez czytniki (skanery) kodów.

Kody mogą zawierać wiele różnych informacji (w zależność od pojemności kodu):
- nr producenta,
- nr towaru,
- masę, należność lub ilość,
a w przypadku dłuższych kodów (np. EAN-128) dodatkowo:
- daty produkcji i/lub przydatności,
- nr partii produkcyjnej,
- dodatkowe numery inwetaryzacyjne,
- nr zakładów produkcyjnych,
- nr zamówienia,
- nr palety,
- nr unikatowe,
natomiast kody 2D (np. QR Code) mogą ponadto zawierać inne szczegółowe informacje: - np. adres strony www, kupony rabatowe, zsumowane paragony, itp.

Kody kreskowe mogą być stałe (kod bez masy, towary sprzedawane na sztuki) lub zmienne (np. rzeczywistą masą towaru). Stałe kody kreskowe podlegają rejestracji prowadzonej przez niezależne jednostki.

Decyzję na temat struktury kodu kreskowego ze zmienną masą (lub ilością) podejmuje zazwyczaj organizacja, która będzie je skanować (zazwyczaj sklep lub sieć sklepów).

Zobacz również