Oznaczenia występujące w nazwach modeli wag DIGI

Podstawowe oznaczenia modeli wag DIGI:

Rodzaj wagi (początek symbolu)

DS - "digital scale" podstawowy rodzaj wagi elektronicznej (bez drukarki)

SM - "system machine" waga systemowa z drukarką

RM - "registration machine" waga przeznaczona do obsługi sprzedaży (np. RM5800 wersja POS)

DI - "digital indicator" miernik wagowy (urządzenie bez przetwonika tensometrycznego)

Wersje obudów (końcówka symbolu)

H – "hanging" modele hakowe (wiszące),

B – "bench" modele bez wysięgnika z wyświetlaczem,

P – "pole" modele z wyświetlaczem umieszczonym na wysięgniku,

EV - "elevated" modele z klawiaturą operatora na wysięgniku z wyświetlaczem,

BS, SS lub S - "self service" wagi samoobsługowe (klawiatura dla Klienta)

Zobacz również