Jakie kary grożą za brak legalizacji wagi?

Najczęściej spotykaną kara jest mandat oraz nakaz wycofania wagi z użycia do czasu zalegalizowania.

Zobacz również