Co to jest waga kalkulacyjna?

Waga kalkulacyjna ma funkcję przeliczanie ceny jednostkowej x masę zważonego towaru, dając wynik = należność.

Od 1 maja 2004 roku, wagi kalkulacyjne muszą mieć wyłączoną funkcję sumowania należności, jeżeli urządzenie nie posiada drukarki.

Zobacz również