W jaki sposób podłączyć wagę etykietującą do systemu?

Wagi etykietujące (seria SM - "System Machine") są standardowo wyposażone w dwa interfejsy:

  • Ethernet (LAN) - służący do wysyłanie danych do urządzenia. Jest to zalecana metoda ze względu na jakość komunikacji.
  • RS-232C - służący do wysyłanie danych do urządzenia oraz obsługi trybów serwisowych.

Niektóre urządzenia posiadają opcjonalnie możliwość podłączenia przez sieć Wi-Fi (WLAN).

Zobacz również