Raporty wydrukowanych etykiet / sprzedaży w wagach serii SM (embedded, czyli bez systemu operacyjnego)

Wagi SM mają możliwość gromadzenia danych o wydrukowanych etykietach. Na podstawie zgromadzonych danych można wydrukować lub pobrać raport.

Wydruk odbywa się na papierze paragonowym (termicznym, ciągłym) w trybie X wagi.

Pobranie danych odbywa się za pomocą aplikacji TransRep, która za pomocą interfejsu LAN pobiera i kasuje raport PLU (zawiera nr PLU, cenę jednostkową, ilość / masę, należność, datę wydruku z godziną i minutę) oddzielnie dla każdej transakcji (wydruku etykiety).

Aplikacja TransRep jest dostępna bezpłatnie w sekcji oprogramowanie.

Zobacz również