Obowiązek umieszczania informacji o kaloryczności na etykietach (wartość odżywcza)

Obowiązek drukowanie informacji o wartościach odżywczych wynika bezpośrednio z zapisów ujętych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011, a także z komentarza do rozporządzenia wydany przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Głównym celem jest umożliwienie konsumentom dokonywania świadomych i bezpiecznych wyborów poprzez dostarczanie pełnych i zgodnych z prawem informacji, a także zapewnienie harmonijnego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Zobacz również