Jakie są zasady legalizacji wag w Polsce?

Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, zniknęło pojęcie legalizacji pierwotnej dla wag nieautomatycznych. Przepisy Unijne mówią o tzw. ocenie zgodności, która wykonuje przeważnie producent z udziałem jednostki notyfikowanej. Efektem tej procedury jest LEGALIZACJA WE, a od 20 kwietnia 2016 LEGALIZACJA UE. Legalizacja WE (UE) jest wystarczająca do tego, aby móc korzystać z wagi nieautomatycznej w miejscu dla niej przewidzianym (tj. handlu, przemyśle).

Zasady legalizacji WE (UE) są takie sama dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Natomiast kwestię okresowej kontroli metrologicznej (tzw. legalizacji ponownej) określają przepisy krajowe).

Dz.U. 2008 nr 5 poz. 29 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

Pierwsza legalizacja ponowna po Legalizacji WE (EU)

Gdy wagi zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. to legalizacja ważna do 31 grudnia 2007 r.

Gdy wagi zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. to legalizacja ważna do 31 grudnia 2008 r.

Gdy wagi zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. to legalizacja ważna do 31 grudnia 2009.

Gdy wagi zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. to legalizacja ważna do 30 listopada 2010.

Gdy wagi zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. to legalizacja ważna do 30 listopada 2011.

Gdy wagi zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. to legalizacja ważna do 30 listopada 2012.

itd.

Legalizacja ponowna, po ponownej

25 miesięcy od daty ostatniej legalizacji wg hologramów Rok (dwie cyfry arabskie) Miesiąc (cyfry rzymskie), przy założeniu że legalizacja ma odbyć w 25 miesiącu.

Zobacz również