Likwidacja kasy fiskalnej, co trzeba wiedzieć?

W przypadku, gdy przedsiębiorca zamyka swoją działalność, musi pamiętać o prawidłowym przebiegu procesu likwidacji kasy fiskalnej. Likwidacja kasy fiskalnej ma miejsce także wtedy, gdy następuje zapełnienie pamięci fiskalnej, awaria urządzenia czy zaprzestanie użytkowania kasy fiskalnej. Proces likwidacji to kilka czynności, które reguluje aktualne prawo.

  1. W pierwszej kolejności, jeśli chcemy zlikwidować kasę fiskalną, w ostatnim dniu korzystania należy wykonać raport dobowy i miesięczny.

  2. Drugim krokiem jest wykonanie przez serwis kasy fiskalnej protokołu z odczytu zawartości pamięci kasy fiskalnej z całego czasu użytkowania urządzenia fiskalnego.

  3. Następnie należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy fiskalnej z ewidencji Urzędu Skarbowego.

  4. Do wniosku do naczelnika urzędu skarbowego dołączamy wykonany przez serwis protokół z odczytu zawartości pamięci kasy fiskalnej.

Zobacz również