Jak często odbywa się obowiązkowy przegląd techniczny?

Co dwa lata kasy fiskalne muszą przejść obowiązkowy przegląd techniczny, który odnotowywany powinien być w książce serwisowej kasy. Kontrolerzy z Urzędu Skarbowego sprawdzają w pierwszej kolejności: moduł fiskalny, nienaruszalność plomb na obudowie i poprawność (oraz regularność) wpisów w książce serwisowej kasy.

Zobacz również