Czy w przypadku awarii kasy muszę zaprzestać w ogóle sprzedaży?

Jeżeli rozpoczęta została sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej to nie można prowadzić sprzedaży niefiskalnej. W przypadku awarii kasy sprzedaż można prowadzić przy użyciu kasy rezerwowej, a w przypadku jej braku należy zaprzestać sprzedaży.

Zobacz również