Likwidacja kasy fiskalnej a zwrot ulgi na zakup.

Zgodnie z ustawą o VAT przedsiębiorca, który skorzystał z ulgi na zakup kasy fiskalnej, a likwiduje kasę przed upływem 3 lat użytkowania, jest zobowiązany do zwrotu ulgi. Przepisy określają, kto dokładnie zobowiązany jest do zwrotu ulgi. Są to przedsiębiorcy, którzy w okresie do 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencji na kasie:

• zaprzestaną działalności,

• otworzą likwidację,

• zostanie ogłoszona upadłość ich firmy,

• nastąpi sprzedaż ich przedsiębiorstwa,

• dokonają odliczenia naruszając warunki określone w przepisach.

Zwrotu ulgi należy dokonać w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po:

• miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek miesięcznie,

• kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeśli podatnik rozlicza podatek kwartalnie.

Podatnicy, którzy nie mają obowiązku składania tych deklaracji VAT, zobligowani są do zwrotu ulgi nie później niż do końca miesiąca, w którym zlikwidowali kasę fiskalną.

Bez względu na to, w jakich okolicznościach musisz przystąpić do likwidacji kasy fiskalnej pamiętaj o tym, by robić to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zobacz również