Kiedy waga traci legalizację?

Waga wymaga legalizacji ponownej w następujących przypadkach:

  • gdy zostaną naruszone plomby, np. po naprawie wymagającej ich zerwania,
  • uszkodzone zostaną hologramy z poprzedniej legalizacji pierwotnej,
  • obowiązujące przepisy wymagają przeprowadzenia okresowej kontroli metrologicznej (czyli tzw. legalizacji ponownej).

Zobacz również