Kiedy powinien być wykonany raport miesięczny?

Raport fiskalny za okres miesięczny należy wykonać po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu.

Zobacz również