Kiedy powinien być wykonany raport dobowy?

Raport fiskalny dobowy należy wykonać po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym.

Zobacz również