Jakie oprogramowanie jest niezbędne do komunikacji z wagą DIGI?

W przypadku wag DIGI mamy do czynienia z dwoma formami komunikacji:

  • pobieranie danych o masie ważonego towaru (wagi DS),
  • aktualizacji bazy danych w wadze z drukarką (wagi SM).

Wagi serii DS nie wymagają specjalnego oprogramowania do komunikacji, ponieważ protokół komunikacji jest bardzo prosty i jawny.

Wagi serii SM mają złożone funkcje i do komunikacji z nimi niezbędny jest sterownik, jeżeli transmisja z danymi PLU będzie wysyłana z aplikacji zewnętrznej (do zarządzania bazą towarową sklepu). Natomiast w przypadku korzystania z oprogramowania Yakudo.NET dostarczonego przez Yakudo sterownik jest zawarty w tym oprogramowaniu.

Zasady udostępniania oprogramowania są dostępne ofercie handlowej Yakudo Plus.

Zobacz również