Czy mam obowiązek wykonywać przegląd techniczny kasy?

Tak i wymaga tego Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 (Dz. U. poz. 363) w sprawie kas rejestrujących. Ustawodawca określił, że ma się on odbyć nie rzadziej, niż co 2 lata.

Za dotrzymanie terminu przeglądu odpowiada podatnik- właściciel urządzenia zgłasza kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego do podmiotu prowadzącego serwis kas główny lub podmiotu prowadzącego serwis kas. Dotrzymując terminów przeglądów możemy liczyć na utrzymanie prawa do ulgi za zakup urządzenia fiskalnego.

Zobacz również