Co to są strefy grawitacyjne i jak wpływają na dokładność ważenia?

W kontekście metrologicznym strefy grawitacyjne to podział geograficzny świata pod względem wartości przyspieszenia ziemskiego g. Jest ono inne dla różnych miejsc na ziemi.

Wagi elektroniczne dokonują pomiaru masy na podstawie odkształcenia przetwornika pomiarowego pod wpływem obciążenia, na które ma wpływ masa oraz grawitacja. Mówiąc kolokwialnie im większa grawitacja tym większa siła działa na przetwornik masy. Aby wskazanie było możliwie dokładne waga musi uwzględniać wartość przyspieszenia grawitacyjnego w miejscu swojej pracy.

Sprzedawane w Polsce Wagi DIGI są kalibrowane na dwie różne wartości przyspieszenia grawitacyjnego - z podziałem na pas południowy i północny:

  • południowy (od południa Polski po Bydgoszcz),
  • północny (od północy Polski do Łodzi).

W strefie przejściowej można używać wag przystosowanych do pracy w obu strefach grawitacyjnych.

Zobacz również