Co to jest waga wielozakresowa?

Waga wielozakresowa to waga która posiada przynajmniej dwa niezależne zakresy pomiarowe (MAX).

W praktyce są do wagi z jednym miernikiem pomiarowym i kilkoma niezależnymi pomostami.

Zdarza się, że to pojęcie waga wielozakresowa jest mylone z wagą z podzakresem (waga wielodziałkowa).

Zobacz również