Co to jest legalizacja wagi?

Legalizacja wagi jest pojęciem związanym z okresową kontrolą metrologiczna przez upoważnionego do tego organu Urzędu Miar.

Zobacz również