Co to jest klasa ochrony IP?

Klasa IP to oznaczenie wskazujące jaką odporność na działanie ciał stałych i ciekłym posiada urządzenie.

Pierwsza cyfra po symbolu IP oznacza klasę odporności na ciała stałe, a druga na ciekłe.

Zobacz również