Automaty do skupu opakowań

Kompleksowe urządzenia odbierające, rozpoznające, sortujące i zgniatające opakowania jedno i wielorazowe typu PET, opakowania szklane, puszki oraz skrzynki.

Produkty