Yakudo VSM

Zaawansowane środowisko nadzorujące przebieg procesów produkcyjnych, magazynowych oraz logistycznych dostosowane do specyfiki branży spożywczej, mięsnej i wędliniarskiej.

Oprogramowanie przeznaczone dla przemysłu spożywczego

Ponad 20 latach doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań technicznych dla przemysłu spożywczego pozwoliło pozwoliło nam dogłębnie poznać potrzeby i wymagania naszych klientów.

Tak powstał Yakudo VSM - unikalny system zarządzania produkcją dedykowane dla branży spożywczej, w szczególności mięsnej, drobiarskiej, rybnej oraz wędliniarskiej.

Informatyzacja przemysłu spożywczego w prosty sposób

Z doświadczenia wiemy że rewolucji informatycznej nie da się przeprowadzić w jeden dzień, szczególnie w zakładach które swój bieżący sposób pracy wypracowywały latami.

Mając to na uwadze stworzyliśmy Yakudo VSM jako oprogramowanie modułowe, konfigurowalne oraz maksymalnie elastyczne co do stawianych mu wymagań.

Pozwala to na stopniową informatyzację zakładu produkcyjnego tak, aby zminimalizować wpływ wdrażania systemu na bieżącą pracę oraz dać pracownikom czas na poznanie systemu oraz jego możliwości.

Zintegrowane środowisko zarządzania produkcją

Yakudo VSM umożliwia zarządzanie procesem produkcyjnym już od etapu przyjęcia surowca przez produkcję, przechowywanie, ważenie, etykietowanie, pakowanie i kompletację zamówienia aż do jego wydania klientowi końcowemu.

Działania w systemie są rejestrowane na każdym etapie, pozwalając na szczegółową analizę wydajności zakładu i pracowników oraz rentowności całego procesu.

Oprogramowanie Yakudo VSM może współpracować z innymi systemami, np. oprogramowaniem typu Comarch Optima (CDN Optima), WF-Mag, Symfonia, Enova itp.

Usprawnienie zapewniania jakości w zakładach spożywczych

Yakudo VSM ułatwia spełnianie wysokich wymagań jakościowych stawianych producentom żywności.

Oprogramowanie pozwala na łatwe śledzenie partii i pochodzenia surowca użytego do produkcji, etykietowanie zgodnie z bieżącymi uregulowaniami prawnymi.

System zarządzania magazynem

Oprogramowanie Yakudo VSM wspomaga zarządzanie logistyką w magazynach, mrożniach oraz chłodniach.

Dzięki niemu pracownicy magazynu mogą szybko przyjmować towar na magazyn, lokalizować konkretne paczki oraz przeprowadzać inwentaryzację a kierownictwo ma dostęp do rozbudowanych raportów stanu magazynu.

Wydawanie i kompletacja zamówień

Yakudo VSM może również pełnić funkcję tzw. "wydawki" - maksymalnie upraszczając proces kompletacji i wydawania zamówionych towarów przez całkowite wyeliminowanie "papierowej" roboty.

Operator otrzymuje na terminal komputerowy informacje z centralnego serwera o bieżących zamówieniach do realizacji wraz z ilościami poszczególnych towarów i specjalnymi uwagami klienta.

Wydawane towary oraz paczki mogą być dodatkowo ważone i etykietowane przed wysyłką. Cały proces jest w pełni konfigurowalny, na przykład w zależności od towaru, kontrahenta czy np. kraju docelowego paczki.

Oprogramowanie dla ubojni

Yakudo VSM posiada rozbudowaną funkcjonalność do obsługi zakładów uboju zwierząt.

Program obsługuje cały proces technologiczny pracy ubojni od przyjęcia zwierząt na ubój, ewidencji paszportów i badań weterynaryjnych, przez tworzenie list ubojowych, klasyfikację i ważenie półtusz, ćwiartowanie, przechowywanie w mroźniach i wydawanie klientowi końcowemu.

Najważniejsze cechy

Szczególowe raporty

Program posiada mechanizm generowania szczegółowych raportów.

Zarządzanie recepturami

Program posiada moduł zarządzania recepturami towarów.

Integracja z ręcznymi skanerami kodów.

Przyjmowanie i wydawanie paczek z poziomu przenośnego terminala kodów kreskowych.

Zarządzanie magazynem

Oprogramowanie umożliwia przyjęcie i wydawanie paczek z magazynu

Analiza rentowności

Analiza rentowności zakładu na podstawie danych o przyjętym surowcu i uzyskanych towarach

Paczkowanie

Kompletacja zamówień wraz z ważeniem i etykietowaniem

Opis

Przeznaczenie

Oprogramowanie Yakudo VSM jest kompleksowym rozwiązaniem nadzorującym przebieg procesów produkcyjnych, magazynowych oraz logistycznych w zakładach przetwórstwa spożywczego. Obrazuje pełny łańcuch technologiczny od zakupu surowca po wyrób finalny.

System Yakudo VSM składa się z centralnego serwera z bazą danych oraz terminali końcowych umieszczanych w zakładzie produkcyjnym na różnych etapach procesu produkcyjnego. Terminalami są najczęściej komputery przemysłowe klasy PC jak i czytniki kodów kreskowych.

Każda aktywność w systemie przez każdego jej użytkownika jest rejestrowana, co pozwala na tworzenie szczegółowych raportów na każdym etapie procesu produkcyjnego.

Moduły

System Yakudo VSM posiada modułową budowę, pozwalającą na dopasowanie do konkretnych wymagań i unikalnych potrzeb naszych klientów.

 • Moduł Zamówienia:
  • Umożliwia zarządzanie bazą kontrahentów, bazą towarową, zamówieniami oraz stanem ich realizacji.
  • Posiada możliwość integracji i synchronizacji danych z zewnętrznych programami takimi jak Comarch Optima (CDN Optima), WF-Mag, Symfonia, Enova itp.
  • Umożliwia kompletację zamówień towarów ważonych oraz sztukowych, etykietowanie towarów oraz etykietowanie paczek.
  • Umożliwia ewidencję transportów i ich zawartości.
 • Moduł Towary
  • Umożliwia zarządzanie składem produktów, tworzenie receptur produkcyjnych
  • Umożliwia etykietowane towaru dowolnymi etykietami tworzonymi przy pomocy graficznego edytora, oznaczanie alergenów na etykietach oraz dodawanie tabeli wartości odżywczych.
 • Moduł Magazyn (WMS)
  • pozwala na bieżącą weryfikację stanów magazynowych.
  • posiada wsparcie dla kontroli miejsc paletowych
  • posiada wsparcie dla urządzeń mobilnych
 • Moduł Ubojnia
  • Przeznaczony do prowadzenia zakładu uboju w sposób elektroniczny.
  • Umożliwia prowadzenie ewidencji przyjmowanych na ubój zwierząt, paszportów bydła,
  • Umożliwia ewidencja badań weterynaryjnych
  • Umożliwia tworzenie list ubojowych, ważenie i oznaczanie półtusz oraz ćwiartowanie
  • Umożliwia klasyfikację WBC półtusz zgodnie ze skalą EUROP oraz prowadzenie sprzedaży w oparciu o cenniki zależne od klasyfikacji WBC.
 • Moduł Raportowanie
  • Pozwala na tworzenie parametryzowanych raportów i eksport ich do najczęściej używanych formatów plików (Excel, Pdf).

Skontaktuj się z naszymi ekspertami


Napisz lub zadzwoń

Tomasz Stanclik

Manager sprzedaży


Wypełnij formularz